Informácie o spracúvaní osobných údajov

poskytnuté v zmysle Článku 13 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „GDPR“) Vitajte na našej webovej stránke www.katedrakomunikacie.sk. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. V tomto dokumente Vám poskytneme … Continue reading Informácie o spracúvaní osobných údajov