Categories
Nezaradené

Všetky dáta o Clubhouse na jednom mieste

Niekoľko týždňov sa snažíme v tandeme Mocnedata.sk a Katedrakomunikácie prinášať štatistiky o vývoji slovenskej komunity na Clubhouse. Pre lepšie pochopenie dynamiky na Slovensku je však cenné poznať aj ako sa táto sieť vyvíja globálne. Na začiatku Februára 2021 celkový počet užívateľov Clubhouse prekonal už 6 miliónov. Ako je vidno, rast nabral naozaj na exponenciálnom raste. Je teda radno predpokladať, že už v dnešných dňoch teda počet užívateľov dosahuje 7 miestne číslo. Podľa dostupných údajov slovenská komunita predstavuje 1.1%

Okrem USA a GB, kde sa Clubhouse natívne rozprúdil, Nemecko patrí medzi ukážkové príklady najostrejších nárastov. Po 15. januári 2021 sa denné počty nových účtov pohybovali v desiatkach tisícoch ľudí. Ako si teda stojí Slovensko?

V ktorých krajinách kedy odštartoval CLUBHOUSE

Vo väčšine svetových fenoménov Slovensko nepodozrievame, že je v prvých šíkoch svetových dejín. Občas i neprávom, veď padáky, banícke odvodňovacie skrutky a mnoho iných vecí zo Slovenská naozaj pochádza. Ako si teda stojíme v Clubhouse vývoji? A na ktoré krajiny sa máme pozerať ako na inšpiráciu?

Ako je vlastne možné určiť k akému dátumu sa krajina “rozbehla” na Clubhouse? Za týmto účelom sa zozbierali časové stopy vzniku profilov v jednotlivých jazykoch, štatistiky downloadu appiek z app-storu pre dané krajiny ako aj Google trends vyhľadávania Clubhouse kľúčového slova. Preložením týchto troch zdrojov bolo preukázané, že z hľadiská dátumov sa tieto tri zdroje veľmi presne prekrývajú. Preto postačuje pre odhad štartu CBH v danej krajine sledovať tú najjednoduchšie získateľnú metriku, práve náhle zmeny vo web search štatistikách.

Zmapovanie týchto údajov prinieslo pre Slovensko pomerne prekvapivé správy. Totiž Slovensko bola hneď siedma krajina poradí na svete, kde explodoval Clubhouse. V takmer identickom čase sa Clubhouse rozbehol v Nórsku a Dánsku, takže to môžu byť naši súrodenci, ktorých sa oplatí sledovať.

Kto naopak môže byť pre nás inšpiráciou? Ktoré krajiny boli v prvej šestke pred Slovenskom? Dobrá správa je, že naši bratia Česi sú ešte o kúsok bližšie k BIG BANG. Z európskych krajín sú pred nami ešte Česko a DACH krajiny. Dôležité je povedať aj to, že existuje len 5 krajín sveta, kde to Clubhouse dopracoval na celkovo najsťahovanejšiu aplikáciu zo všetkých v danej krajine. A Slovensko patrí medzi týchto 5 krajín (spolu s ČR, Japonskom, Tureckom a Nemeckom)! To dáva nádej aj pre tých, ktorí CBH aktivitu uchopia správne. Môžu byť totiž vzorom a inšpiráciou pre väčšinu trhov, ktoré sú na grafe “za nami”. Samozrejme táto konkurenčná výhoda potrvá možno iba niekoľko mesiacov. But still.

CLUBHOUSE – Rozličné správanie mužov a žien

Už hneď pri úplne prvej analýze skladby užívateľov Slovenskej CLUBHOUSE komunity sme poukázali na to, že hoci z hľadiska skladby užívateľov sú pohlavia zastúpené paritne (dokonca s miernou prevahou žien), v aktivite ľudí na platforme je, žiaľ, v SVK komunite dominantný mužský element. Tieto prvotné naznačenia sa opäť potvrdili aj pri nazeraní na zbieraní followerov za prvé dni. Ako na pravej strane grafu máte šancu vidieť, obe pohlavia začínajú s rovnakým počtom followerov pri vstupe. Už po pár dňoch však sa muži oveľa viac orientujú na budovanie followershipu ako ženy. Ak by tento trend dlhodobo pokračoval, znamenalo by to, že väčšina diskusných miestností stále budú dominované spíkrami mužského pohlavia. Čo by som pokladal za škodu. Ponúkame preto špeciálnu pomocnú ruku pre ženy, ktoré by radi boli protiváhou tohto trendu. Ak patríte medzi ženy, ktoré svoju aktivitu na Clubhouse zobrali  opatrnejšie, ozvite sa nám na info@mocnedata.sk, radi Vám pomôžeme.

Základné štatistiky o Slovenských roomoch

Tak, ako sme diskutovali pri druhom vsupe našej série, Clubhouse na Slovensku zatiaľ trpí nedostatok contentu. A tak “sa počúva” primárne to, čo je dostupné.  Dobre dokumentovaný je tento jav aj detailnejšou analýzou roomiek (diskusií), ktoré sa udiali na platforme v Slovenskom jazyku za posledných 10 dní. Ešte pred ponorením sa do samotných dát treba otvorene povedať, že tento druh monitoringu sa zbiera najťažšie. Sledovať roomky len zo samotného prehľadu roomov (CBH ho volá “Hallway”, keby ste sa s tým niekedy stretli) je veľmi nepresné, čo by som rád dokumentoval aj týmto screenshotom:

Tak ako vo fyzike, budeme musieť nad niektorými aspektmi reality prižmúriť jedno oko. Rozhodli sa preto monitorovať iba roomky, ktoré trvajú aspoň 15 minút, hlavný moderátor je Slovenka alebo Slovák, a ktoré po uplynutí 15 minút majú aspoň 5 účastníkov. Pre účely klasifikácie do oblastí je potrebné, aby bolo zrejmé, o aký druh diskusie ide (čo verifikujeme aj prítomnosťou v roomkach). Pri nazeraní na nižšie uvedené čísla, prosím berte tieto limity v zreteľ.

Za prvé týždne Februáru 2021 sa v Slovenskej CBH komunite denne spustí približne 40 roomov. To možno vyznieva ako pomerne dosť, ale v skutočnosti to dáva šancu vyniknúť len niektorým témam. Mnohé iné roomky témy ešte na svoju (pravidelnú) roomku len čakajú. Vzhľadom na odhad priemerného trvania (cca 75-90 min) na jednu roomku sa denne vyprodukuje cca 60 hodín diskusii. Keďže takmer polovica z nich sa deje v prime time medzi 20:00 a 23:00, ešte nemožno „prepočúvať“ celý deň na Clubhouse čisto v SVK roomkách, ale s pridaním češtiny to už možné asi je. Ak odhliadneme od (zatiaľ slabej) rozmanitosti obsahu, nachádzame sa aktuálne v podobnej situácii ako keď na Slovensku začala vyslieť STV jeden program celodenne. Fáza, keď si na káblovke môžete pustiť len Discovery channel alebo Cartoon network  je teda ešte na míle ďaleko.

O tom, prečo sa v tejto situácii nachádzame vypovedá pekne ďalší graf, kde sa pozreli na to, akú reputáciu (= počet followerov) v priemere majú ľudia, čo organizujú roomky? Myslím, že všeobecné očakávanie je, že roomky robia hlavne hviezdy. Že je to mýtus, potvrdzuje nižšie uvedená štatistika, ktorá jasne ukazuje, že len 24% percent roomov bolo takých, kde aspoň jeden organizátor má viac ako 1000 followerov. Ak by sme preložili štatistiku organizátorov “populačnou” krivkou Slovenského CBH (na grafe čiarkovane), dospeje k zaujímavému poznatku, že najväčšiu odvahu spúšťať roomky pre ľudí je pri ľuďoch s 100 až 200 followermi. (Táto skupina organizuje až 4x viac roomov, ako by sa podľa ich podielu v populácii CBH používateľov prináležalo). Ak sa tento odpozorovaný trend udrží dáva to veľkú nádej pre rast objemu a rozmanitosti obsahu. Obeťou za tento rast asi bude Klondike roomiek, kde postretne všelijaké bizárne formáty. Ale o tom viac inokedy.

SVK ROOMS – Ako merať úspech (svojho) roomu  

Ak patríte medzi moderátorov roomiek alebo po tom poškuľujete, tak po prečítaní prechádzajúcich faktov vám  možno napadlo: Ako merať, či môj obsah je relevantný pre komunitu. Treba otvorene povedať, že CBH ešte žiadnu oficiálnu metriku nezverejnil. Takže pri potykaní sa s touto úlohou sme museli načrieť do iných podobných modelov na meranie “záujmu o obsah” a prispôsobiť ich špecifikám CBH obsahu. Nakoniec sme sa dopracovali k metrike, ktorú pracovne nazývame R-A-S  (Relative Appeal Score). Ide o pomerový ukazovateľ, ktorý sa skladá z nasledovných 3 vstupov, ktoré o každej roomke potrebujete zozbierať, aby sa dalo RAS skóre vypočítať. Volili sme však úmyselne ukazovatele, ktoré si dokážete každý zozbierať sám, aby toto meranie mohli byť selfservice:

Watermark = Predstavuje najvyšší dosiahnutý počet hláv v publiku počas celého trvania eventu

Autorita moderátorov = Vplyv ľudí, ktorý zvolávajú room. Ideálne by sa malo merať ako Total unique reach1, to je však v tejto situácií nemerateľné. Preto sme sa rozhodli použiť Max Individuálnu autoritu a diskont pomocou co-host koeficientov.

Koeficient zapojenia co-hostov = Zohľadnenie „gang faktoru“ na kombinovanie celkové dosahu eventu. Penalizuje silent spíkrov, ktorí robia „křoví“ headlinerovi. Pre účely výpočtu používame nasledovnú tabuľku koeficientov:

Celkový RAS ukazovateľ sa následne počíta ako = WATERMARK / (AUTORITA * KOEF). Z definície ukazovateľa, môže nadobúdať hodnotu od 0% do 500 000% (, ktoré sa dá dosiahnuť, ak človek s 1 followerom sám vedie event na ktorý prišlo 5000 ľudí, čo je maxim pre roomku). Hodnoty okolo 0% predstavujú veľmi slabú roomku, naopak hodnoty nad 70% už signalizujú, že autor získava organizovaním takejto roomky na významnosti v komunite. Detailné zhrnutie týchto princípov v nasledovnej infografike:

Príklad: Ak spomedzi organizátorov najvyššiu autoritu (pred spustením roomu) dosiahol Juro, ktorý mal 900 followerov, room moderovali traja ľudia a celkovo v publiku v jednom sedelo v tom istom momente maximálne 350 ľudí, RAS tejto miestnosti by bolo RAS = 350/(900 * 1.1) = 35% (čo je taký slušný priemerný výkon).

Atraktivita vybraných tém  

Systematické meranie RAS metriky pre veľkých počet roomov nám umožňuje urobiť aj nejaké prvotné závery pre to, ako atraktívne sú rôzne formáty a obsahy roomov, o ktorých sa na CBH SVK diskutuje. Radi by sme tu však dali na pravú mieru, že nejde o hodnotenie kvality spíkrov alebo obsahu ako takého. RAS skóre len poukazuje na to, ako táto roomka zarezonovala v komunite. Ak však nejaká téma opakovane (aj od rôznych spírkov) dosahuje vysoké RAS hodnoty je možno zjednodušiť, že táto téma (alebo formát) je niečo, čo CBH používateľov priťahuje. Ak teda máte nízke RAS skóre neznamená to, že máte nekvalitný obsah. Znamenáto len to, že skupina vašich followerov bude rásť výrazne pomalšie, ako pre autorov s vysokými RAS koeficientmi. Ak teda máte pocit, že obsluhujete okrajovú tému a máte pocit, že skupin ľudí, ktorá váš obsah sleduje je “už tak maximálne toľko, koľko sa dá vytlačiť”, tak RAS skóre vás nemusí priliš trápiť. Môžete ho však používať na vzájomne porovnanie “páčivosti” jednotlivých dielov série medzi sebou.

Vzhľadom na cca 40 roomov denne, nemožno zatiaľ odmerať atraktivitu všetkých tém, ktoré sa na CBH SVK objavili. Ale pre 11 najšťastnejších sme sa o akýsi pomyselný rebríček pokúsili. Bežné “krčmové debaty” dosahujú RAS okolo 10%. Najatraktívnejšie témy (Cestovanie, Sexualita a Politika) dosahujú hodnoty medzi 70% až 130% RAS metriky. Tieto údaje budeme samozrejme podrobne zbierať a naďalej vyhodnocovať, takže komplexnejší pohľad na atraktivitu tém vám prinesieme v niektorom z budúcích vydaní, až počet zmonitorovaných SVK roomov budete v rádoch (vysokých) tisícov.

Kto je TOP influencer?

Za pár týždňov sa na slovenskom Clubhouse vyprofilovala skupina prvých influencerov. Rýchly rast siete zapríčinil, že viacerým influencerom skokovo rastú sledovatelia, za niekoľko dní dokážu nabrať aj tisícky nových. Dobrým príkladom je Separ, ktorý sa za 9 dní na CB dotiahol na métu takmer 12-tisíc followers. Alebo Demotivátor, ten ich má za týždeň viac ako 6-tisíc.

Rýchly nárast sledovateľov zapríčinil, že na TOP 15 ich už dnes potrebujete viac ako 5-tisíc, minulý týždeň vám stačila cca polovica. Zároveň zmenil aj poradie TOP influencerov.  Na čele rebríčka sa udržal Pil C, ktorý ako prvý slovenský „clubhouser“ prekonal métu 20-tisíc followers. Skokankou týždňa sa stala beauty bloggerka Martina Horňáková, ktorá sa dostala rovno na 3. miesto rebríčka.

Inak platí trend, že najrýchlejší rast majú influenceri z oblasti showbiznisu, ktorí tak pomaly z popredných priečok rebríčka vytláčajú ľudí z médií, biznisu či politiky. Tí patrili k early adopters, ale ako sa Clubhouse stáva čoraz masovejšou platformou, rastú aj počty sledovateľov viac mainstreamových influencerov.

Kto je influencer medzi influencermi?

Okrem počtu sledovateľov sme sa pozreli aj na vzájomné prepojenia medzi jednotlivými influencermi, teda kto má aký dosah a vplyv v tejto exkluzívnej skupine. Ako východiskový sme si zobrali zoznam TOP 50 influencerov k 10. februáru a zamerali sa na to, kto koho sleduje výhradne v rámci tejto skupiny.

A výsledok je veľmi zaujímavý. Neplatí, že prevaha v celkovom počte followers znamená automaticky aj to, že niekto je viac sledovaný medzi samotnými influencermi. Najviac ľudí z tejto skupiny, až 25, totiž sleduje Matúša Valla (v rebríčku TOP influencerov je až 9.), ten sa tak môže nazvať influencerom medzi influencermi.  Druhým najsledovanejším je Mišo Meško spolu s Pil C, majú zhodne po 22 vplyvných followers.

Na grafe nižšie vidieť vzájomné vzťahy medzi jednotlivými influencermi, celkovo ich je takmer 700. Čím je ich „gulička“ červenšia a väčšia, tým viac ľudí ich z tejto skupiny sleduje. Zároveň ich rozloženie (Force Atlas 2 v Gephi) ukazuje, že sú rozdelení do akoby dvoch bublín podľa ich vzájomných vzťahov. Na ľavo tá showbiznisová, na pravo „bratislavská kaviareň“. Bude zaujímavé sledovať, či sa so zmenou poradia TOP influencerov budú meniť aj tieto bubliny.

Categories
Nezaradené

Ako pátrame po dezinformáciách o sčítaní obyvateľov

Sociálne siete a celkovo online priestor sa stal miestom s množstvom dezinformácií, klamstiev a nenávistných názorov. Tie sa šíria jeho neprebádanými zákutiami a zasahujú obrovské množstvo ľudí bez toho, aby o tom dotknuté značky a organizácie vôbec vedeli.

Categories
Nezaradené

Ako sme zistili, že mladým Slovákom sa nechce čakať na jedlo

Slovenský startup Eatster si predsavzal, že zdigitalizuje slovenské reštaurácie. Cez aplikáciu vám totiž umožní objednať si jedlo vopred a po svojom príchode do reštuarácie si ho bez čakania už len vyzdvihnúť. Pri spustení novej verzie aplikácie ho však zaujímali názory, správanie a spätná väzba od svojich užívateľov, fanúšikov a potenciálnych zákazníkov.

Categories
Nezaradené

Ministerské Facebooky si zaslúžia pochvalu

Kritizovať prácu verejných inštitúcií je vždy atraktívne, ale v tomto prípade komunikačné dáta ukazujú, že je čas ich prácu aj pochváliť. Hovoríme o práci viacerých ministerstiev pri spravovaní ich profilov na sociálnych sieťach. Keď sa pozriete na počty interakcií za minulý rok, je zreteľný ich výrazný nárast a to najmä po zmene vlády.

Categories
Nezaradené

Je Covid-19 väčšou témou ako 2. svetová vojna?

To, že minulý rok bol v médiách v znamení korony, nie je prekvapivým zistením. Avšak dáta ukazujú, že z komunikačného pohľadu je pandémia Covid-19 najdominantnejšou témou minimálne za posledných 10 rokov.

Categories
Nezaradené

Kto je najúspešnejším slovenským politikom na FB?

Komunikácia na sociálnych sieťach, v slovenskom prostredí najmä na Facebooku, je pre politikov čoraz dôležitejšia. Tí najúspešnejší ňou každý deň zasahujú stovky tisíc potenciálnych voličov a neraz cez svoje profily komunikujú rozhodnutia a názory na najdôležitejšie témy.

Categories
Nezaradené

3 postrehy z americkej prezidentskej kampane

Prezidentské voľby v USA sú vždy skvelým prehľadom toho, kam sa uberajú predvolebné kampane a aké nové techniky na oslovenie voličov sa využívajú. Vybral som tri konkrétne príklady, ktoré dobre ukazujú nové trendy v kampaniach a smer, akým sa môže politická komunikácia uberať v ďalších rokoch.

Categories
Nezaradené

Ako sa úspešne šíri xenofóbia z europarlamentu

Predvolebné video Milana Uhríka z bruselských ulíc patrí dnes už medzi legendárne. Zábery nič netušiacich nakupujúcich moslimov či iných etník vtedy vďaka virálnemu šíreniu a aj masívnemu sponzoringu videlo takmer 2 milióny ľudí a dostalo poslanca ĽSNS do europarlamentu. Dnes už podobné xenofóbne posolstvá Milan Uhrík úspešne šíri z lavíc europarlamentu.

Categories
Nezaradené

Ako Facebook pomohol Matovičovi k rekordným číslam

Igor Matovič dosahoval v posledných týždňoch na svojom Facebookovom profile rekordné čísla a bol suverénne najúspešnejším slovenským politikom v počte interakcií. A hneď za ním boli Blaha, Uhrík či Mazurek. Prečo to tak je a ako tomu pomáha Facebook?

Categories
Nezaradené

Koľko ľudí spravuje stránku Blahu?

Spravovania stránky na Facebooku už dávno nie vedľajší úväzok pre stážistu, ale komplexná práca pre tím ľudí. Platí to aj v politike, keďže sociálne siete sú dnes jedným z kľúčových komunikačných nástrojov. Pozreli sme teda na to, koľko ľudí stojí za jednotlivými stránkami ministerstiev, politických strán a vybraných politikov.