Ako pre developerské projekty v Prahe budujeme dobré susedské vzťahy?

09/07/2022

Nová výstavba v mestách sa dnes takmer vždy stáva veľkou (nie vždy pozitívnou) témou, keďže zasahuje do života okolitých obyvateľov. Pritom veľká väčšina nových projektov prináša do lokality nový život, verejné priestranstvá a občiansku vybavenosť. Dobrým príkladom je jeden z najväčších pražských developerov, ktorý oslovil Katedru Komunikácie, aby obyvateľov v okolí pomohla zapojiť do prípravy projektov a presvedčila ich, že chce byť ich dobrým susedom.

Princípy budovania dobrých susedských vzťahov

Pri akejkoľvek komunikácii sa pridržiavame týchto zásad:

1. Otvorená a ľudská komunikácia od skorého začiatku prípravy projektu

2. Nazeranie na projekt z pohľadu susedov, teda ako ovplyvní ich život, rieši problémy v lokalite a aké benefity ním získajú, napr. nové ihrisko či rekonštrukciu lokálnej materskej škôlky

3. Načúvanie pripomienkam susedov a ich zapojenie do tvorby projektu v snahe nájsť prijateľný kompromis pre všetkých

Samozrejme, takmer nikdy sa nestane, že spokojní sú všetci, ale dôležitým výsledkom je aj zmiernenie odporu susedov k projektu a najmä získanie si na svoju stranu neutrálnych alebo dovtedy nezainteresovaných obyvateľov.

Ako prebieha celý proces participácie?

1. Začíname podrobnou analýzou lokality a jej obyvateľov

Keďže v našej práci vychádzame z dát a analýz, dôkladné zoznámenia sa s lokalitou a jej obyvateľmi hneď v úvode je alfa omega.

– Analýza komunikačných kanálov – v tejto fáze zisťujeme, aké médiá a komunikačné kanály sú pre lokalitu kľúčové, čo čítajú jej obyvatelia, v akých facebookových stránkach či skupinách sú a kam sa chodia sťažovať, keď ich niečo trápi.

– Analýza formálnych a neformálnych „influencerov“ – v tejto fáze identifikujeme ľudí s vplyvom na cieľové skupiny, teda všetkých oficiálnych a neoficiálnych influencerov pre danú lokalitu. Od starostov, zástupcov bytových družstiev, petičné výbory až po adminov FB skupín či najhlučnejších aktivistov na sociálnych sieťach.

– Monitoring – posledným krokom je podrobný rešerš petícií, médií a sociálnych sietí aby sme boli od začiatku v obraze a vedeli reagovať, kým sa téma rozrastie do potenciálnej krízy.

2. Predstavenie zámeru obyvateľom – „stretnutie nad mapou“

  • Ide o prvé osobné stretnutie projektových manažérov developera so susedmi, predstaviteľmi bytového družstva, v niektorých prípadoch aj so starostom či mestskými poslancami, pričom susedov pozývame na stretnutia osobným listom do schránok.
  • Prvé stretnutie je venované prezentácii zámeru a územnej štúdie, ešte predtým ako sa celý projekt začne pripravovať do finálnej podoby.
  • Cieľom je zber pripomienok susedov, teda čo by sa ľudom v danej lokalite hodilo, s čím nie sú spokojní a podobne.

3. Prezentácia projektu

Na druhom stretnutí už prebieha prezentácia konkrétneho projektu – počet poschodí, jeho architektonické stvárnenie, či riešenie verejných priestorov. 

Tieto stretnutia majú neformálny charakter. Vždy ide o piknik, grilovačku, popoludnie s kávou a koláčom či posedenie pri pivku s hot-dogom a myslíme aj na program pre deti. Zatiaľ čo sa ich rodičia, či starí rodičia bavia so zástupcami developera, deti sa hrajú v skákacom hrade či absolvujú maľovanie na tvár atď..

4. Pravidelné informovanie o projekte

Jednou z posledných fáz participácie je udržiavanie vzťahov so susedmi prostredníctvom:

participačného webu na prezentáciu projektu a informovanie o komunitných aktivitách,

sociálnych sietí-účty na FB,IG a uzavreté skupiny na internú komunikáciu susedov 

neformálnych eventov (predvianočná kapustnica, koncert na deň detí atď.) a osobným listom v schránke s informáciami o vývoji projektu

5. Budovanie brandu a brand awareness developera

Po všetkých vyššie spomínaných aktivitách a stretnutiach spúšťame:

-online kampaň, geograficky cielenú na obyvateľov v lokalite projektu a ľudí v lokalite sa pohybujúcich

-outdoorovú reklamu na reklamných plochách v lokalite

– a PR komunikáciu v podobe článkov a iných mediálnych výstupov.

Zaujala Vás táto analýza alebo ste v podobnej situácii a chcete si spriateliť Vašich “susedov”? Ozvite sa nám!

Nechcete zmeškať novú analýzu?

Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.