Mapa slovenského Facebooku

08/29/2018

Facebook je zložený z miliárd navzájom prepojených profilov. Pokúšať sa ho zmapovať môže preto na prvý pohľad pôsobiť ako nemožná úloha. Napriek tomu sme sa o to pokúsili. Teda aspoň jeho časť – slovenské fanpages (mapa je oproti printscreenom hore nohami).

[facebookmapaembed]

Keďže stránok so slovenským obsahom môže byť odhadom viac ako stotisíc a väčšina z nich má aj tak len zopár fanúšikov a nepridáva pravidelne nové príspevky, nemá zmysel priniesť ich kompletný zoznam. Išli sme preto na túto úlohu z opačnej strany a rozhodli sme sa zmapovať iba tie relevantné a zamerať sa na vzťah medzi nimi. Logika bola jednoduchá – drvivá väčšina veľkých fanpages je medzi sebou prepojená a spojením týchto interakcií do jedného celku vznikne sieť – priestorovo usporiadaná „mapa“.

Na začiatku sme stiahli cez aplikáciu Netvizz dáta zo 450 najväčších stránok, podľa počtu fanúšikov. Zamerali sme sa na page likes, ktoré dali iným stránkam a z nich sme následne opäť stiahli dáta o ich page likes. Celkovo sme tak dostali zoznam 9-tisíc slovenských fanpages, medzi ktorými bolo viac ako 60-tisíc prepojení. Stránky sme následne zobrazili na základe ich interakcií do sieťového grafu prostredníctvom programu Gephi.

   Čo z mapy vyplýva?

   Výhodou metódy založenej na vzájomných interakciách stránok je, že umožňuje mapu interpretovať na základe dvoch osí. Na x-ovej osi badať rozdelenie stránok podľa ich zamerania, pričom na ľavej strane spektra sú skôr zábavné a voľnočasové stránky, pravá je viac zameraná na politiku. Z pohľadu y-ovej osi by sa delenie dalo vysvetliť podľa ideologicko – geografickej príslušnosti, najvyššie na osi sú hodnotovo liberálne a „mestské“ stránky, pričom čím nižšie sa stránka na mape nachádza, tým viac badať príklon ku konzervatívno – rurálnym hodnotám.

   Zároveň sú stránky rozdelené podľa počtu prepojení medzi sebou do viacerých klastrov (farebné zhluky na mape). V každom klastri je možné identifikovať najvplyvnejšie stránky, teda aspoň z pohľadu ich postavenia v danej skupine (počet likes od ostatných stránok). Tu je prehľad najväčších klastrov, ktoré sme zároveň pracovne nazvali podľa typu stránok, ktoré obsahujú.

   • Bratislavská kaviareň (zelená) – skupina stránok v hornom „liberálnom“ priestore mapy združená okolo fanpages Rádia FM, KC Dunaj, Artfóra a Dobrého trhu.
   • EÚ a mimovládny sektor (modrá) – klaster umiestnený vpravo hore a tesne spätý s „Bratislavskou kaviarňou“, kde najdôležitejšími stránkami v zhluku mimovládok sú Nadácia Pontis a EURACTIV.sk. V časti slovenských a EÚ inštitúcií ma centrálne postavenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
   • Regionálny klaster (fialová) – okupuje spodnú časť mapy a je zastúpený širokým spektrom stránok od miest a obcí, regionálnych politikov až oblasť folklóru a turizmu. K vplyvným patria stránky ako Slovenské národné múzeum, Visit Kosice, Nový čas či JankoHraško.sk
   • Kresťansko – alternatívny klaster (čierna) – skupina pomerne roztrúsených stránok v pravej dolnej časti mapy, ktoré spája najmä to, že sú akoby izolované na okraji slovenského Facebooku. Sieť kresťanských stránok je združená okolo TV Lux či konzervatívneho denníka Postoj, alternatívne alebo antisystémové stránky sú spojené cez Slobodný vysielač a Anonymous Slovakia.
   • Hudba a voľný čas (oranžová a ružová) – dva veľmi tesne previazané klastre stránok na ľavej strane spektra, v dolnej časti mapy sú kľúčové stránky Refresher, Red Bull a Patrik „Rytmus“ Vrbovský, v hornej, viac liberálnej a mestskej časti jednoznačne dominujú stránky festivalov Pohoda a Grape.

   Je si potrebné uvedomiť, že postavenie stránok v rámci grafu je dané na základe page likes od iných stránok. Teda ak napr. stránke festivalu Pohoda dali like iné fanpages hudobných festivalov, Pohoda sa ocitne spolu s nimi v spoločnej skupine stránok. Ak je určitá skupina stránok medzi sebou tesne prepojená cez veľa vzájomných interakcií, vzniká klaster stránok. Príslušnosť stránky v konkrétnom klastri je teda daná skôr tým, ako je vnímaná v prostredí a nie jej vedomými aktivitami. Táto skutočnosť je zároveň najväčším limitom „mapy“, keďže postavenie stránok v nej závisí od preferencií adminov stránok a nie od preferencií ich užívateľov. Na všetky interpretácie preto treba nazerať cez túto optiku.

   Na čo je mapa dobrá?

   Som presvedčený, že takéto zobrazenie facebookových stránok na základe ich prepojení aspoň sčasti kopíruje mentálnu mapu Slovenska v realite, teda v offline svete. Ak platí tento predpoklad, „zmapovanie“ Facebooku nám umožňuje využiť tieto dáta aj prakticky, napr. v marketingu či komunikácii. Pokúsim sa v skratke naznačiť aspoň pár možností:

   • Identifikuje kľúčových influencerov v konkrétnej komunite. Dôležitosť stránok v jednotlivých klastroch je totiž založená nie na počte fanúšikov, ale na počte likes od ostatných stránok v danej skupine. Napr. na voľnočasovej časti mapy jasne vyčnieva Festival Pohoda ako najvplyvnejšia udalosť na Slovensku.
   • Približne ukazuje, kde sa jednotlivé inštitúcie, ľudia či médiá nachádzajú z hľadiska ich ukotvenia v spoločnosti, inými slovami, kto má k nim ako blízko. Tu je dobrým príkladom postavenie médií, liberálnu časť spektra reprezentuje SME či Rádio FM, konzervatívno-vidiecku naopak televízia JOJ a denník Nový Čas.

   Som si istý, že rôznych možností ako túto mapu interpretovať alebo využiť v konkrétnych prípadoch je určite množstvo. Všetky dáta preto rád komukoľvek poskytnem, stačí kliknúť na nasledovný odkaz alebo sa môžete na mňa obrátiť na základe ktoréhokoľvek kontaktu v mojom profile. Všetky pripomienky či diskusiu určite vítam. 

   Dáta sú dostuAk sa vám text páčil, viac analýz a komentárov nájdete aj na mojom profile, stačí ak ma budete sledovať/followovať tu.

   Nechcete zmeškať novú analýzu?

   Pridajte sa ku komunite fanúšikov komunikácie a dát.